ثبت دامنه ارزان

ایکن ثبت دامنه در فراویر

خرید دامین – ثبت دامنه ارزان

دامین، برند شما در فضای مجازی است. شما در اینترنت با نام دامین خود شناخته خواهید شد و هر بازدیدکننده با استفاده از نام دامین شما می تواند وب سایت شما را مشاهده کند. شما برای استفاده از نام دامین دلخواه خود می بایست ابتدا آنرا برای مدت مشخصی ثبت کنید. پس از اینکه دامین به نام شما ثبت شد، در طول مدت دوره ثبت، امکان استفاده از آن تنها برای شما امکان پذیر است.

فراویر ثبت کننده تخصصی ثبت دامنه ارزان در پنل اختصاصی شما.

بررسی موجود بودن دامنه :

تعرفه ها